Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

XP

De XP (eXtreme Programming) methode is ontwikkeld vanaf de werkvloer. Dus door de ontwikkelaars zelf.


XP is het ultieme voorbeeld van iteratief ontwikkelen. Meer nog dan DSDM en RUP. De methode om met een framework te starten en van daaruit stapsgewijs resultaten te laten zien Nadrukkelijk maken technieken als automatisch testen en integratie deel uit van de methode. In een bekend artikel blijkt Martin Fowler een groot voorstander van deze methode. XP past de in 2001 vastgelegde principes van de Manifesto for Agile Software Development toe.

Het woord 'extreem' en het idee dat vooraf geen uitgebreide functionele specificaties moeten worden gemaakt zal veel opdrachtgevers afschrikken. Toch is dat niet nodig. XP kan in een overkoepelende methode (Scrum, Prince2, DSDM, RUP) worden opgenomen. Uiteraard tegen meerkosten voor het extra werk. En dan nog zal blijken dat het gebruik van XP voor de bouw en testfasen genoeg bespaard om hiervoor te kiezen.

© 2006-2018 | Created by Erik Verheul